Elektroniskais bērnu rindas reģistrs uz pirmsskolas izglītības iestādēm Ogrē

Ogres novada Ogres pilsētā bērnu uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādēs ir vienota reģistrācija.


Nosūtīt paroles atjaunošanas saiti


Ogres novada pašvaldība. Ogres novada izglītības pārvalde.