Pamatojoties uz jaunu Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošo noteikumu Nr.30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” pieņemšanu, ar 2022. gada 1. janvāri pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz visām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) un uz iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (skolas) var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv, kā arī pašiem veikt izmaiņas savā esošajā pieteikumā.